Norske Naturperler på NRK 1!

Sommeren 2012 og 2013 var jeg innleid til Naturbilder AS, som består av Arne Nævra og Torgeir Lande, for å delta på det største norske naturfilmprosjektet noensinne. Som teknisk utvikler og kameramann. Jeg har utført feltarbeid på seriene Helgelandskysten, Kvennadalen og Hvaler. Serien ble sendt på NRK1, januar og februar 2014.

Et gjennomsnitt på 800 000 seere på hvert program er veldig bra.

Link til Bakom Norske naturperler